คัมภีร์สารัมภ์ อัฑฒาธิกรรม และ Excel

Post ใหม่ที่เห็นอยู่ นับจากนี้ จะเป็น รีโพสของบทความเดิม ที่ถูกมือดีลบหายไปก่อนหน้านี้  แต่จะนำกลับมาไม่หมด เพราะบางส่วนก็ตกกระแสไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
****************************************************************

สวัสดี ทุกท่าน พบกันอีกครั้ง หลังจากห่างหายไปนานมาก ถ้ายังจำโพสที่แล้วกันได้ ที่หายๆไปนั้น ล่าสุด ไปขุดคุ้ย วิธีการคำนวณในคัมภีร์ดารา โหราศาสตร์โบราณกันมาครับ เท่าที่สัมผัสมาด้วยตัวเอง ค่อนข้างโหดดี ใช้ได้ นั่นคือ คัมภีร์สารัมภ์

แต่ในวันนี้ จะไม่นำเสนออะไรที่ดูโหดๆขนาดนั้น เพราะยังต้องทำความเข้าใจกันอีกเยอะ ทั้งคนอ่านและคนที่กำลังจะเขียนบทความนี้

สำหรับวันนี้ จะมานำเสนอ วิธีการหนึ่ง ที่ได้มาจากการตีความขั้นตอนส่วนหนึ่งในการทำค่าสำคัญเพื่อใช้ในการคำนวณ ขั้นตอนถัดไป ที่ตำราเรียกว่า การทำค่า พล

จะขอยกขั้นตอนในตำรามาแสดงไว้ก่อน โดย ในตำราท่านเขียนไว้ ดังนี้ครับ

“(ตั้ง อุณทินลง เอา ๑ ลบ แล้วเอา ๕๙๑๓๖๑๗๑๖ คูณผลลัพธ์นั้นให้นับถอยหลังขึ้นมาหาตัวต้น ถึงผลลัพธ์ตัวที่ ๗ แล้วให้กาไว้ แล้วให้ลบเสียทั้ง ๗ ตัว นั้นเถิด แต่ให้ลบถอยหลังขึ้นมาจนถึงตัวที่ ๖ ก่อน แล้วดูตัวที่ ๗ ที่กาไว้และจะลบต่อไปนั้น ถ้าเป็น ๐๔ ไม่ต้องเอา ๑ บวก ถ้าเป็น ๕๙ ให้เอา ๑ บวก ที่เลขตัวสุดท้ายของจำนวนที่ไม่ลบนั้น เรียกว่า อัฑฒาธิกรรม เป็นพลพระอาทิตย์ตราไว้ “

สำหรับขั้นตอนนี้ เป็นการหาค่า พล สี่ค่า ได้แก่ พลพระอาทิตย์ พลพระจันทร์ พลอุจจ์ และ พลราหู โดยในแต่ละค่า จะมีตัวเลขที่ใช้คูณเข้าหา แตกต่างกัน ก่อนที่จะทำการตัดหลักออกไปจากผลที่คำนวณได้ตามขั้นตอน จนได้ผลลัพธ์สุดท้าย ที่เป็นค่าพล ของสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ออกมาสี่ค่า และพักเอาไว้ก่อนที่จะนำไปใช้คำนวณต่อ ในขั้นตอนถัดไป

สำหรับค่าอุณทินนั้น เป็นค่าเริ่มต้นที่สำคัญของคัมภีร์สารัมภ์นี้ โดยเมื่อคำนวณได้แล้ว ให้นำมาหาค่าพลต่อ โดยนำอุณทินมาลบหนึ่ง แล้วคูณเข้ากับค่าคงที่สำหรับทำพล ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ข้างต้น ก่อนเข้าสู่การตัดหลักและปัดค่า

ในที่นี้ มีคำหนึ่ง ต้องอธิบาย คือ คำว่า อัฑฒาธิกรรม

คำว่า อัฑฒาธิกรรม แปลความหมายเป็นภาษาปัจจุบัน ก็คือ การปัดค่า คล้ายๆการปัดเศษทศนิยมในปัจจุบัน นั่นเอง โดย

ถ้าค่าเกินหรือเป็น 5 ให้ปัดทบ ต่ำกว่า ปัดทิ้ง

สำหรับ การอัฑฒาธิกรรม ตามย่อหน้าข้างบนนี้ เป็นวิธีการตัดหลักที่ไม่ต้องการออกไปจากผลคำนวณและปัดค่าไปด้วยในตัวพร้อม กัน โดย ก่อนการตัดเลขในหลักสุดท้าย ให้ทำตามหลักอัฑฒาธิกรรม เกินหรือเป็น 5 ให้ปัดทบ ต่ำกว่า ปัดทิ้ง จะได้ผลการคำนวณสุดท้าย ตามต้องการ

วิธีการหาค่าพล ก็ตรงๆตามตำรา ถ้าเป็นการคำนวณด้วยมือ กล่าวคือ จากอุณทิน ลบด้วยหนึ่ง แล้วนำค่านั้น มาคูณด้วยค่าคงที่ค่าหนึ่งสำหรับแต่ละการทำพล แล้วนำค่าที่ได้มานั้น ให้นับถอยหลังมาก่อน หลัก ยกค่าพวกนั้นทิ้งไป แล้วพิจารณาในหลักสุดท้าย ตามหลักอัฑฒาธิกรรมที่กล่าวไว้ข้างต้น ถ้าปัดทบ ให้ทบเข้าหาหลักที่แปด ถ้าปัดทิ้งก็คือ ลบออกไปเลย จะได้ผลลัพธ์เป็น ค่าพลที่ต้องการ

แต่ถ้าเรานำเอาวิธีการตามที่กล่าวไว้ในตำรา มาปรับใช้ กับ การคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ล่ะจะทำอย่างไร

ในที่นี้ ขอเริ่มจากโปรแกรม spread sheet ยอดนิยมที่มีใช้กันอยู่แพร่หลายตามบ้านและสำนักงาน ได้แก่ microsoft excel (หมายเหตุ :วิธีการที่จะนำเสนอต่อไปนี้ สามารถนำไปใช้ได้กับ libreoffice และ openoffice ซึ่งเป็นโปรแกรม spread sheet สำนักงาน ทางฝั่ง opensource ได้ด้วย)

โดยวิธีการที่แปลงออกมาจากขั้นตอนในตำรา สามารถทำได้สองแบบ ดังนี้

แบบแรก ให้ใช้คำสั่ง round(cell,-7) เพื่อตัดหลักตัวเลขใน cell ที่มีผลคำนวณของอุณทินลบหนึ่งคูณกับค่าคงที่ที่ใช้ทำพล แต่ละค่า(ซึ่งไม่เหมือนกันโดยจะนับมาจากด้านหลัง ตำแหน่งพร้อมปัดค่าให้เรียบร้อย จากนั้นค่อยนำ 10000000 มาหารซ้ำอีกครั้ง ค่าที่ได้ จะเป็นค่าพล ตามต้องการ

แบบที่สอง ให้เอา 10000000 มาหารค่าจากตัวเลขที่ได้จากการคำนวณค่าอุณทินลบหนึ่งคูณกับค่าคงที่ ที่ใช้ทำพล ไปเลย จากนั้น ค่อยใช้ คำสั่ง round(cell,0) เพื่อเข้าสู่การปัดค่า เช่นเดียวกับแบบแรก

ค่าที่ได้จากทั้งสองแบบนี้ เป็นเลขจำนวนเต็ม

อธิบายเพิ่มเติม ในทั้งสองวิธีการ สำหรับจำนวนที่ใช้หาร คือ 1 แล้วตามด้วย เลขศูนย์ 0 ที่ต่อท้าย มานั้น ก็คือ วิธีการนับถอยหลังตัวเลขขึ้นมา ก่อนจะตัดทิ้งตามที่กล่าวไว้ในตำรา นั่นเอง โดยจำนวนเลขศูนย์ ที่ใช้ จะมีอยู่ 7 ตัว แทนจำนวนหลักที่ต้องนับถอยหลังขึ้นมา เมื่อหารแล้ว ค่าที่ได้จะเป็นทศนิยม ก่อนนำไปสู่การปัดค่า ด้วยคำสั่ง round ต่อไป

สำหรับวิธีการที่กล่าวมา สามารถใช้ได้กับบรรดาโปรแกรม spread sheet อื่นๆได้ด้วย นอกเหนือจากสองสามโปรแกรมที่กล่าวมาก่อนหน้า ขอเพียงแค่ มีคำสั่ง round() อยู่ ก็พอ แต่รายละเอียด วิธีการใช้อาจแตกต่างกันไปบ้าง ตามวิธีการใช้ที่แต่ละโปรแกรมกำหนดขึ้น

ส่วนวิธีการคำนวณค่าพล ด้วยวิธีการเขียนโปรแกรมคำนวณขึ้นมา ไม่ว่าจะใช้กับพวกโปรแกรมสำเร็จอย่าง mathlab , mathcad ,scilabฯลฯ นั้น บอกตามตรงว่า ยังไม่เคยลองทำครับ คงต้องฝากให้กับผู้ที่สนใจไปทดลองศึกษาค้นคว้ากันเอาเอง จบครับ.

คัมภีร์สารัมภ์ อัฑฒาธิกรรม และ Excel
Tagged on:         

Leave a Reply