บันทึกการพัฒนา C Win32 API By MySelf[ตอนที่ 2]

บันทึกการพัฒนา C Win32 API By MySelf[ตอนที่ 2]

ในตอนนี้ เป็นการสรุปผล สำหรับ การเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ชุดเครื่องมือที่ได้มา จะมีขนาดที่เบา สามารถพกพาไปกับ HandyDrive ได้เลย ไม่หนักเครื่อง เหมือนของที่มาจากทางบริษัทยักษ์ใหญ่

ตอนที่ 2

ต่อมา เมื่อรวบรวมข้อมูลได้มากขึ้นแล้ว พบว่า เครื่องมือต่างๆที่ใช้อยู่เดิม มีปัญหา จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่

Tools Dev Conclusions

สรุปเครื่องมือที่จะต้องใช้พัฒนา Program กันจริงๆเสียที

1. Console Mode (Dos Mode นั่นแหละ)

A. EditPlus จะใช้ตัวนี้ เพราะว่า รับ code , comment c/c++ ได้ดี Setup Debugger ได้ง่าย มีเอกสารอ่านประกอบค่อนข้างมาก

B. BCC 5.5 Compiler

C. Turbo Debugger

2. Windows Mode

A. Visual C++ Express (In Default Computer)

B. Portable Programming

B-1. Relo IDE Setup Compiler Easy Small Size

B-2. BCC 5.5 Compiler

B-3. ResEd Resource Editor Free Nearly Performance with Visual Studio Resource Editor Suite

ภายหลัง พบว่า มี Resource Editor ของ อีกเจ้าหนึ่ง ชื่อ ResEdit ที่วิธีการเขียน Resource Script นั้น ลอกแบบมาจาก Visual Studio Resource Editor มาเลย ทำให้ ตัดสินใจลำบาก เพราะ มันเข้ากันไม่ได้ เวลาย้ายงาน !!!

*—————————————————-*

 

บันทึกการพัฒนา C Win32 API By MySelf[ตอนที่ 2]
Tagged on:             

Leave a Reply