บันทึกการพัฒนา C Win32 API By MySelf[ตอนที่ 4]

บันทึกการพัฒนา C Win32 API By MySelf[ตอนที่ 4]
ตอนที่ 4
แจ้งความคืบหน้า ของแนวทางที่ต้องการทำ ในตอนที่ 3

ที่มาของหัวข้อนี้ มาจาก หัวข้อ สรุปเพิ่มเติม การใช้ ResEd ร่วมกับ VCEXP 2005(เป็นชื่อย่อของ Visual C++ Express)
ซึ่งได้ทิ้งแนวทางเอาไว้ประมาณ 2-3 ข้อ ในตอนที่แล้ว โดยจะแจ้งความคืบหน้าว่า เป็นอย่างไรกันบ้าง

แจ้งความก้าวหน้าของแนวทางที่ต้องการทำ

1. ทดสอบการใส่ include file ภายนอก

พบว่า สามารถสร้างได้ แต่ว่า จะมีปัญหากับ VCEXP ตรงที่ว่า
หา EOF ไม่เจอ จากข้อมูลของForum ฝรั่ง พบว่าเป็นผลเนื่องจาก ตัวแปรในไฟล์ Header
ที่สร้างจาก RC Script ของ Visual Studio ชุดหนึ่ง ซึ่งจะคอยบอก VCEXP ว่า ตรงนี้
สิ้นสุดไฟล์แล้วนะ จึงเกิดปัญหาขึ้นกับ Header file ที่สร้างใหม่โดยนำค่าจาก ResEd
มาใส่ให้

วิธีแก้ปัญหา: ทำได้โดยการสร้าง EOF ไฟล์หลอก โดยการเว้นบรรทัดว่างไว้
2 บรรทัด หัว-ท้ายของ Header ไฟล์ นี้ VCEXP ก็จะเข้าใจว่า มันมี EOF โดยอัตโนมัติ

2. การใส่ icon และ class attr. ต่างๆ

ตอนนี้ ทำได้แค่ใส่ Icon ลงไปบน title bar ของ windows
ซึ่งก็ไม่มีอะไรยากนัก

จุดที่ต้องแก้ไขให้ใส่ icon ได้ มี 3 จุด คือ

2.1 กำหนด classname ใส่ลงไปที่ dialog program
file cpp และเพิ่ม Resource Header เข้าไป

2.2 นำค่า classname ที่ได้ ไปใส่ในชื่อ ID ของ icon

2.3. นำค่าในข้อ 1 ไปตั้งชื่อ Dialog ID และ กำหนด Style
ของ Dialog เป็น DialogEx จากนั้นก็ใส่ค่า ลงใน classname ของ dialog ด้วย

วิธีการมีสั้นๆแค่นี้

3. ปรับแต่ง ค่าใน include File ให้สามารถ Define ค่า Control ต่างๆให้ได้เหมือนกับ
VC++

หลังจากแก้ปัญหาในข้อ 1 และทำตามข้อ 2 ได้แล้ว ก็สามารถใช้งานในระบบพื้นฐานได้ใกล้เคียงกับ
VC++ เพียงแต่ยังต้องคอยจูนในบางจุดอยู่ โดยดูเทียบกับของเดิมที่เคยทำได้ และ จาก
Code ของ VC++ เอง

*—————————————————-*

บันทึกการพัฒนา C Win32 API By MySelf[ตอนที่ 4]
Tagged on:             

Leave a Reply