บันทึกการพัฒนา C Win32 API By MySelf[ตอนที่ 1]

บันทึกการพัฒนา C Win32 API By MySelf[ตอนที่ 1]

 

มาแล้วครับ สำหรับบทความ ที่จะยกตัวอย่างวิธีการพัฒนาโปรแกรมกับ windows โดยสรุปว่า
เมื่อตอนที่ผู้เขียนเริ่มใช้งานกับ Win32 API ควรจะทำอะไรบ้าง อาจจะไม่ทันสมัยนัก แต่ก็พอใช้เป็นแนวทางได้ ขอเชิญติดตามครับ
——————————————————————-
ตอนที่ 1

ในตอนนี้ จะสรุปว่า เมื่อจะเริ่มทำงานกับ Win32 API ควรจะทำอะไรบ้าง

สรุป Code สำหรับ C Win 32 API ที่ควรใช้สำหรับเริ่มต้น

  1. Code For Standard Windowsให้ใช้ Code ใน file MyW95Frm.cpp ได้เลย
  2. Code For DialogBase ให้ใช้ Code ในไฟล์ cpp ได้เลย พร้อมทั้งใช้ DlgIcoX.rc ควบคู่กันไปด้วย พร้อมกำหนด Header ให้ถูกต้อง

หมายเหตุ
ในข้อ 1 เป็นโค้ดแรก จากหนังสือ เขียนโปรแกรมกับ win 95 ครับ(มีทั้งลอกและดัดแปลงบางส่วนมาใช้งาน) ส่วนในข้อที่ 2 ดัดแปลงมาจากตัวอย่างในอินเตอร์เน็ต

สรุป Tool ที่จะต้องใช้จริง

  1. Visual C++ Express
  2. EditPlus
  3. ResEd
  4. MSDN Help

*—————————————————-*

บันทึกการพัฒนา C Win32 API By MySelf[ตอนที่ 1]
Tagged on:             

Leave a Reply