เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมบน windows(win32 API)[บทแทรก]-01

เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมบน windows(win32 API)[บทแทรก]-01

เรื่องของการพัฒนาโปรแกรมบนระบบ console

ทบทวนกันก่อน

​ในการหัดเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ไม่ว่าที่ไหนๆ ก็มักจะให้เริ่มต้นพื้นฐานด้วยการเขียนและสร้างโปรแกรมใช้งานในแบบ console ก่อนเป็นหลัก ข้อดีของมัน คือ ง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน เวลาเจอปัญหาสามารถหาที่ผิดเจอได้อย่างง่ายดาย

เครื่องมือที่ใช้

ตามปกติ เราจะมีเครื่องมือให้ใช้งานอยู่ 3 ตัวเท่านั้น สำหรับการสร้าง (ในที่นี้ ว่ากันที่ ภาษา C/C++) ได้แก่

​1.1 Text Editor หรือ​​โปรแกรมสำ​หรับพิมพ์ข้อ​ความ​อย่างเดียว​​ไม่มีลูกเล่น​ใดๆ​ทั้ง​สิ้น​​เอา​ไว้​สำ​หรับเขียนรหัสต้น​ฉบับ​(source code)

1.2 Compiler ตัวแปลภาษา​​ต้อง​เป็น​ภาษา​C/C++ ​เท่า​นั้น​​สมัยก่อน​(ในสมัยนี้​​ก็​ยัง​มี​อยู่)​จะ​ทำ​งานผ่านบรรทัดคำ​สั่ง​(command line) ​สามารถ​แปล​source code ​ที่​เรา​เขียน​ใน​ข้อ​1.1​ให้​มา​เป็น​ภาษา​เครื่อง​ได้​​สามารถ​ใส่​ลูกเล่นต่างๆ​ได้​ผ่านสิ่งที่​เรียกว่า​option Switch ​จะ​ตาม​ด้วย​​เครื่องหมาย​‘ / ’ ​หรือ​‘ – ‘ ​แล้ว​แต่ระบบที่รองรับ​Compiler ​สำ​หรับ​windows ​น่า​จะ​เป็น​‘/ ’ ​จาก​นั้น​​ก็​ใส่​ตัวอักษรย่อ​​ภาษาอังกฤษ​​ที่​แทนคำ​สั่งพิ​เศษ​​เพื่อ​ให้​compiler ​ของเราทำ​งาน​​ตามที่กำ​หนดเอา​ไว้ซึ่งไฟล์ที่ถูกคอมไพล์แล้วนั้นเรียกกันว่า object file

1.3 Linker จริงๆ​แล้ว​compiler ​ยัง​ไม่​ได้​ทำ​ให้​ source code ​ของเรากลาย​เป็น​ภาษา​เครื่องไปทันที​เพราะฉะนั้น​​เรา​จึง​ต้อง​​สั่ง​ให้​source code ​ของเราที่​ถูก compile​เสร็จ​แล้ว​​ไปรวม​เข้า​กับ​วิธีการเรียก​ใช้​คำ​สั่งต่างๆ​ที่เรียกว่า​library ​เฉพาะของภาษา​​อีกทีหนึ่ง​เรียกว่าการlink เพื่อให้เป็นภาษาเครื่องซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นี่แหละ คือ​ตัว​โปรแกรมที่​ต้อง​การ

แต่ในการพัฒนาโปรแกรมบนระบบ windows นั้น มีสิ่งที่แตกต่างกัน เพิ่มขึ้นมาด้วย นั่นคือ การแปลงรูปภาพให้เข้าไปอยู่ในตัวโปรแกรมของเรา ซึ่งต้องใช้เครื่องมือพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกชุดหนึ่ง รวมถึง การใช้ตัวแปลภาษาที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการเขียนโปรแกรมกับระบบ windows ด้วย
ถือเป็นข้อควรระวัง ว่าอย่าใช้งานตัวแปลภาษาผิดประเภท(หรือผิดระบบ)
ตรงจุดนี้ ผู้เขียนพบเจอมาแล้ว ในสมัยหนึ่ง
แต่ปัจจุบันนี้ เข้าใจว่า จะเป็นตัวแปลภาษาที่รองรับ graphics แบบ windows ทั้งหมด ปัญหานี้ ก็น่าที่จะหมดไป.

เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมบน windows(win32 API)[บทแทรก]-01
Tagged on:             

Leave a Reply