Month: November 2020

สรุปย่อ วิธีการเริ่มต้น การเขียน javascript ภาคปฏิบัติ(สิ่งนี้ เป็นแนวทางเฉพาะบุคคล)

สรุปย่อ วิธีการเริ่มต้น การเขียน javascript ภาคปฏิบัติ(สิ่งนี้ เป็นแนวทางเฉพาะบุคคล) 1. ตามหา template html ธรรมดา หนึ่งอันเปล่าๆ ไม่ว่าจะเป็น html 4.x หรือจะเป็น html 5 ก็ได้ 2. เลือกวิธีการแยกสคริปออกจากตัวเวบแสดงผลเป็นหลัก เหตุผลมีดังนี้ ประการแรก เพื่อแยกส่วนการทำงานออกจากกันอย่างชัดเจน โดยให้ตัวประมวลผลทำงานอยู่ภายใน script ขณะที่ส่วนรับข้อมูล และแสดงผล อยู่ภายในโครงของ html โดยผูกโยง script กันด้วยค่า id ต่างๆที่มีอยู่ภายในตัวเวบ ประการที่สอง เพื่อความสะดวกในการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม สามารถแก้ไขได้โดยง่าย แทนที่จะตามหากันแต่ภายใน html

บันทึกกันลืม เริ่มต้นกับ Javascript 2020

บันทึกกันลืม เริ่มต้นกับ Javascript 2020

บันทึกกันลืม เริ่มต้นกับ Javascript 2020 เป็นครั้งแรก ที่ได้หวนคืนกลับมาหัดเขียนโปรแกรม แต่เป็นการเขียนโปรแกรมกับระบบ GUI โดยก่อนหน้านี้ วิ่งกันวุ่นวาย เพื่อหาวิธีกลับมาสู่ GUI Platform ในแบบของ C/C++ แต่ทำไปทำมา ดูจะติดท่ายากที่แสนจะวุ่นวายกันเสียเหลือเกิน มี library ขาดๆเกินๆกันตลอด บางเจ้าก็ให้เรามานั่งคอมไพล์เอง เห็นเราเป็นโปรแกรมเมอร์ไปได้ (คงยังไม่สำนึกว่า เพราะใช้ท่ายากกันแบบนี้ M$ ถึงได้หาของง่ายๆมาให้ใช้แล้วพวกก็เผลอติดใจกันไปเสียฉิบ) คือทำได้เช่นกันนะ แต่จัดว่า Learning Curve นั้นคงสูงเกินไป เลยไม่ได้ทำอะไรกันสักที หัวใจสำคัญของระบบที่ต้องการนั้น เข้าใจนานแล้ว แต่ไปติดที่ว่า ทำหน้าตาโปรแกรมออกมาไม่ได้สักที ติดนู่น นั่น นี่ เต็มไปหมด