cross-platform

เฮ้อ กว่าจะจูนให้เหมือนกันได้ WxWidgets

เฮ้อ กว่าจะจูนให้เหมือนกันได้ WxWidgets

ว่าด้วยเรื่องของ ListView และ WxWidgets กว่าจะจูนให้เหมือนกันได้ เฮ้อ กว่าจะจูนให้เหมือนกันได้ WxWidgets บทความนี้ เกิดขึ้นหลังจาก หยุดการพัฒนาโปรแกรมที่ต้องใช้ Listview เป็นส่วนประกอบไปแล้ว สักพักหนึ่ง เนื่องจากเทคโนโลยีช่วงนั้น เปลี่ยนแปลงกันบ่อย microsoft ขยันอัพเดต เปลี่ยนโน่น นั่น นี่ และเปลี่ยนกันแต่ละที ของเก่าตายเรียบ!!!! ด้วยความเบื่อหน่าย เลยค้นหาพวกตัวฟรี Framework ใหม่ๆ เพื่อใช้แทนมัน แต่ก็ยังคงพบข้อบกพร่อง ณ ขณะนั้น ในเรื่องของเอกสารช่วยเหลือหรือ Help นั่นเอง สำหรับข้อดีของพวกนี้ อีกอย่างหนึ่งคือ บางเจ้าเป็น cross platform เขียนทีเดียว